top of page
Startup Development Team

Office Operations and Innovation Manager

JID-1222

Place of Work

Hybrid

Key facts about position

Project ID

Start Date

01.09.2024

Contract Type

Employment

Salary

1.800 - 2.500 EUR/month

Short description


Hľadáme dynamického a skúseného Office Managera / Backoffice Managera / Projektového Managera, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a bude hrať kľúčovú úlohu v riadení a optimalizácii našich kancelárskych operácií, projektov automatizácie a administratívnych procesov. Ideálny kandidát bude mať silné organizačné schopnosti, výborné komunikačné zručnosti a schopnosť riadiť tím.Job description


• Riadenie kancelárskych operácií: Zabezpečenie efektívneho chodu kancelárie, správa kancelárskych zásob, dohľad nad dennými operáciami a zabezpečenie plynulého fungovania kancelárskeho prostredia

• Projektový manažment: Plánovanie, koordinácia a realizácia projektov v oblasti automatizácie a optimalizácie procesov, sledovanie pokroku a zabezpečenie dodržania termínov

• Komunikácia so zamestnancami: Zabezpečenie efektívnej internej komunikácie, organizovanie a vedenie stretnutí, riešenie problémov a podpora zamestnancov

• Personálne záležitosti: Vedenie pohovorov, nábor nových zamestnancov, onboarding a offboarding procesy, organizácia teambuildingov a iných akcií

• Administratívna podpora: Príprava a spracovanie reportov pre vedenie, správa dokumentácie a zmlúv, asistovanie pri finančných a účtovných úlohách

• Riadenie tímu: Vedenie a motivácia tímu, hodnotenie výkonu a rozvoj zamestnancov

• Zabezpečenie agendy účtovníctva: Koordinácia s účtovným oddelením, zabezpečenie správnosti a včasnosti finančných operácií a reportov

• Manažment dodávateľov: Komunikácia s dodávateľmi, sledovanie nákladov a termínov
Benefits


Profesionálne pracovné prostredie (Macbook, Apple smartphone aj na súkromné účely)

Práca s najmodernejšími toolmi na trhu vo všetkých oblastiach

Rýchly osobnostný a kariérny rast

Požívanie cudzieho jazyka na veľmi frekventovanej báze

Cafeteria, čerstvé ovocie a zelenina na pracovisku

Mladý team kolegov a prebiehajuci staffing

Extra dni voľna pre špeciálne udalosti v živote, ako svadba, narodenie dieťaťa

+3 dni Sick Leave za rok

+5 extra dní dovolenky za rok po 12 mesiacoch (do 12 mesiacov 2 dni)

MultiSport karta na športové a relax aktivity (100% hradená zamestnávateľom)

Finančný bonus za odporúčanie vhodného kandidáta od 500 - 1000 EUR
Requirements


• Vysokoškolské vzdelanie (preferovaný odbor manažment, ekonomika, administratíva alebo príbuzné oblasti)

• Min. 3 roky skúseností v oblasti riadenia kancelárie, projektového manažmentu alebo podobnej pozície

• Silné organizačné a plánovacie schopnosti

• Výborné komunikačné a interpersonálne zručnosti

• Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme

• Skúsenosti s automatizáciou a optimalizáciou procesov sú výhodou

• Znalosť práce s kancelárskym softvérom (MS Office) a projektovými nástrojmi (Jira

• Skúsenosti s ľubovoľným CRM alebo ERP sú výhodou (interne používame Salesforce)
The position is suitable for candidates with education


študent vysokej školy

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňaLanguage skills


Anglický jazyk - plynule

Nemecký jazyk - výhodou


Number of years of experience


min. 3 rokyInformation concerning the recruitment process


• Každému uchádzačovi pozvanému na pohovor dáme spätnú väzbu
We lead Digital Transformation across multiple industries

Subscribe to career newsletter to get latest information about open positions

bottom of page